C# For Döngüsü

Tüm yazılım dillerinde olduğu gibi C# programlama dili içerisinde döngüler çok önem arz eder ve for döngüsü bunlardan bir tanesidir. Döngüler, bir işlemin ne kadar tekrar edileceğini belirlememizi sağlar, bu açıdan düşünülecek olursa bir kod bloğunu beş kez yazarak hem programı yormuş oluruz hem de zamanımızı boş yere harcamış oluruz.

Programlama dillerinde döngülerin faydaları :

  1. Zaman tasarrufu sağlar,
  2. Kod kirliliğini önler,
  3. Yazılımın gereksiz yere yorulmasını önler.

C# For Döngüsü Nedir?

For döngüsü üç parametre alır ve bu parametrelere göre içerisindeki kodları kaç kere döndüreceğini hesaplar. For döngüsü içerisinde kullanılacak olan değişken türü mutlaka integer (sayı) veri tipinde olmalıdır.

For Döngüsü nün Aldığı Parametreler :

  1. Döngünün başlayacağı değer.
  2. Döngünün kaç kere döneceği.
  3. Döngü tamamlandıktan sonra ne yapılacağı.

For Döngüsünün algoritması :

c# algoritma örnekleri

Örnek 1 :

for (int i = 1; i < 11; i++)
{

MessageBox.Show(“Döngü ” + i.ToString() + ” kez döndü”, “C# For Döngüsü Örnekleri”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

Bu kod bloğunun uygulamadaki karşılığı :

c# for döngüsü örnekleri

Yukarıdaki örnekte, ilk parametre içerisinde integer veri tipi ile bir i değişkeni tanımladık ve başlangıç değerini 1 verdik. ikinci parametre içerisinde ise döngünün kaç kere dönmesi gerektiğini belirledik, üçüncü parametre içerisinde i değişkeninin önce kullanılıp sonrasında bir arttırılacağını tanımladık.

Örnek 2 :

for (int i = 0; i < gridView11.SelectedRowsCount; i++)
{

int[] secilenler = gridView11.GetSelectedRows();

MessageBox.Show(gridView11.GetRowCellValue(secilenler[i], “Ad Soyad”).ToString().Trim() + ” Kullanıcısı Seçildi!”, “Devexpress For Döngü Örnekleri”, MessageBoxButtons.Ok, MessageBoxIcon.Question)

}

Bu kod bloğunun uygulamadaki karşılığı :

gridview for döngüsü

Devexpress bileşenleri ile de döngü kullanabilirsiniz. Döngünün kaç kez döneceğini el ile sabit bir değer girerek değil, kullanıcının grid üzerinde seçeceği kayıt sayısı kadar döngünün dönmesini sağladık. Devexpress Bileşenlerinden olan gridview in seçilen değer kadar dönmesi için kullanılan kod :  GridView11.SelectedRowsCount

Örnek 3 :

Bu örnekte döngüyü basit bir veritabanı işlemi için gerçekleştirelim ve yine döngü, gridview üzerinde kullanıcının seçtiği kayıt kadar dönsün.

for (int i = 0; i < gridView11.SelectedRowsCount; i++)
{

if (baglanti.State == ConnectionState.Open)
{
baglanti.Close();
}
baglanti.Open();

int[] secilenler = gridView11.GetSelectedRows();

SqlCommand sorgu = new SqlCommand(“select id ‘id’ from firmalar where id in ( ‘” + gridView11.GetRowCellValue(secilenler[i], “id”).ToString().Trim() + “‘ )”, baglanti);

sorgu.ExecuteNonQuery();

SqlDataReader oku = sorgu.ExecuteReader();

while (oku.Read())
{
firmaid = oku[“id”].ToString();

}
oku.Close();

SqlCommand sorgu2 = new SqlCommand(“delete from firmalar where firma_id = ” + firmaid.ToString() + “, baglanti);

sorgu2.ExecuteNonQuery();

}

MessageBox.Show(“Seçilen Firmalar Başarı İle Silindi.”);

Yukarıda öncelikle döngüyü başlattık sonra veritabanı bağlantısı açık ise kapattırdık sonra tekrar açtırdık. grid üzerinde tıkladığımız kullanıcının id sini aldırıp c# içerisinde bir değişkene atadık. Sonrasında basit bir delete sorgusu ile id ye göre silme işlemi yaptık ve işlemler tamamlandıktan sonra kullanıcıya bir mesaj ile bilgi verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*