Logo Bordro Plus Bes

Logo Bordro Plus Bes tanımı yapmadan önce bes ‘in ne olduğu hakkında fikir edinmek daha mantıklı olacaktır. Bireysel emeklilik sistemi nedir? Bes, yani bireysel emeklilik sistemi 2017 yılında ülkemizde gündeme gelmiş ve ilk aşamada 1000 ve üzeri çalışana sahip firmalar bu sisteme dahil olmuştu. İlerleyen zamanlarda ise doğru orantıda çalışan sayısı azaltılarak daha fazla firmanın bireysel emeklilik sistemi içerisine girmesi hedeflenmektedir.
logo bordro plus bes

Yıllara Göre Bireysel Emeklilik Sistemi Kapsamına Giren Firmalar

 • Çalışan sayısı 1000 ve üzerinde olan firmalar, 01/01/2017 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.
 • Çalışan sayısı 250 ve üzerinde olan firmalar, 01/04/2017 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.
 • Çalışan sayısı 100 ve üzerinde olan firmalar, 01/07/2017 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.
 • Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan firmalar, 01/01/2018 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.
 • Çalışan sayısı 10 ve üzerinde olan firmalar, 01/07/2018 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.
 • Çalışan sayısı 5 ve üzerinde olan firmalar, 01/01/2019 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu olarak uygulanacaktır.

Logo Bordro Plus Bes Ayarları

Logo Bordro Plus bireysel emeklilik ayarlarını yapabilmek için öncelikle program içerisinde birkaç tane tanım yapmak gerekir. Bu tanımlardan sonra ise, Bes kesinti hesaplama işlemleri bittikten sonra bunları tahakkuk listesi içerisinde izleyebilmek için rapor dizaynı yaparak zorunlu Bes kesintisi alanı tahakkuk listesine eklenir. Logo Bordro Plus Bes alakalı internet üzerinde Logo bes dökümanı da mevcuttur.

 1. Logo Bordro Plus Bes tanımlarına, Logo Bordro Plus çalışma parametresi ekleyerek başlanmalıdır. Yeni çalışma parametresi ekleme işlemi için ayarlar + parametreler + çalışma parametreleri adımları izlenir. Gelen ekranda yatay menüden ek kesintiler seçeneğine tıklanır. Sonrasında ise sağ tıklanarak ekle denilir.logo yeni ek kesinti tanımlamaKırmızı Renkli Bölge: Logo Bordro Plus bes tanımı yapmak ile yeni ek kesinti tanımlamak hemen hemen aynıdır. Burada kayıt numarası otomatik gelir, tanım kısmına isim girilmeli geçerlilik tarihi ise bes sistemine ne zaman dahil olduysanız o tarih yazılır.
  • Turuncu Renkli Bölge: Ekran geldiğinde işlem türü alanı otomatik olarak normal seçili gelir. Burası Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım seçilmeli.
 2. Yukarıdaki tanımlama yapıldıktan sonra tanımlamış olduğumuz bes otomatik adlı ek kesintiyi çalıştığımız kuruma aktarmamız gerekir (kurumlara çalışma parametresi aktarımı) . Bunu yapabilmek için ayarlar + parametreler + kurum çalışma parametreleri adımları izlenir. Gelen pencerede yatay menüde ek kesintiler seçilerek sağ tıklayıp ekle denilir.logo ek kesintiyi kuruma aktarma
  • Kırmızı Renkli Bölge: Kurum kısmında Logo Bordro Plus Bes kesintisi hangi kurumda yapılacağı seçilir. Tanım numarası bölümüne ise daha önce çalışma parametresini eklerken programın otomatik verdiği tanım numarası yazılır.
  • Turuncu Renkli Bölge: Bu bölümde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Olması gereken tanımlar vb. her şey ön değer olarak gelir.
 3. Bu tanımlamalar başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, kanun parametrelerinden puantaj kartında yüzde üç kesintinin yapılacağı bilgisi girilir. Bu bilgi zorunlu bireysel emeklilik kesintisi ne kadar? sorusunun cevabıdır. Kanun parametrelerini düzenlemek için ayarlar + parametreler + kanun parametreleri adımları izlenir. Gelen ekranda güncel kanun parametresi üzerine sağ tıklayıp düzelt seçeneğine tıklanır.Logo kanun parametreleri
  • Gelen ekranda sgk matrah ve oranları sekmesine tıklanır. Sol alt kısımda bulunan otomatik katılım minimum tutarı kutucuğuna 3 yazılır. Bu ekranda Logo Bordro Plus Bes kesintisi yüzde kaç oranında yapılacağını belirttik.
 4. Son olarak bordro parametrelerinde bir değişiklik yapılmalıdır. Bu düzenlemeyi yapabilmek adına ayarlar + parametreler + bordro parametreleri adımları izlenir. Gelen ekranda ilgili bordro parametresinin üzerine sağ tıklanarak açılan menüde düzelt seçilir. Sonrasında bordro parametreleri sekmesinde sol alt kısımda bulunan otomatik katılım giriş tarihi kısmına, bireysel emeklilik sistemine ne zaman dahil olduysanız o tarih yazılır.logo bordro parametresi düzenleme

Logo Bordro Plus Bes Puantaj Ön Değeri Tanımı

Logo Bordro Plus Bes kesinti hesaplama işlemi, bireysel emeklilik sistemi içerisinde yer alan personeller için tek seferde yapılabilir. Bordro Plus bireysel emeklilik hesaplama işlemini, birkaç tanım ile kendisi yapabiliyor.

 1. Logo Bordro Plus Bes hesaplama için puantaj ön değeri tanımlamak gerekir. Bunu yapabilmek için; sırasıyla bordro + tanımlar + puantaj ön değerleri adımları izlenmelidir. Gelen ekranda sağ tıklayıp ekle seçeneğine tıklayarakbes puantaj ön değer tanımlama
  • Yukarı kısımda Logo Bordro Plus Bes kesintisi hangi kurumda yapılacağı seçilir. Puantaj ön değerinin kodu ve açıklaması yazılır.
  • Sekmeler kısmında ek kesintilere tıklanır (bireysel emeklilik sistemi bir ek kesintidir.).
  • Alt kısımda parametre tanımları bölümünde ise, daha önce tanımladığımız bes otomatik parametresi artı işareti yapılır. Ardından tutar bölümüne P755 formülü yani P_Otomatik Katılım Tutarı yazılır. Bu parametre personelin katkı payı oranı ile SGK matrahının çarpımını veya tutar seçilmiş ise tutarı puantaj kartına getirir. Puantajda hesaplanan tutar SGK Matrahı * Otomatik Katılım Minimum Oranı (0,03) değerinden daha küçük olamaz.

Logo Bordro Plus Bes Hesaplama

Logo Bordro Plus Bes hesaplama işlemini yapmadan öncesinde muhakkak personellere ait puantaj kartları oluşturulmuş olmalıdır. Puantaj kartlarını oluşturduktan sonra Logo Bordro Plus Bes kesintisi için tanımlamış olduğumuz puantaj ön değeri çalıştırılır. Bu sayede, başka bir tabirle zorunlu Bes hesaplama işlemleri tamamlanmış olur.

 1. Tüm tanımlamalar bittikten sonra, öncesinde tanımladığımız bes otomatik parametresini tüm sicil kartlarına aktarmamız gerekir (tabilik düzenleme). Aksi takdirde bes hesaplansa dahi puantaj kartına gelmeyecektir. 
 2. Logo Bordro Plus Bes sisteminin sağlıkla çalışabilmesi için personellerin doğum tarihi sicil kartları içerisinde doldurulmuş olması gerekir. Sisteme personel dahil etmek için bordro + kayıtlar + bireysel emeklilik otomatik katılım adımları izlenir. Gelen pencerede sağ tıklanır ve toplu katılımcı ekle denilerek personeller seçilir. 45 yaş altındaki personeller bes sistemine uygunluk gösterir.bireysel emeklilik otomatik katılım kayıt
  • Kırmızı Renkli Bölge : Logo Bordro Plus Bes katılımcılarının TC kimlik numarası, adı, soyadı, sicil numarası ve sisteme dahil olduğu tarih yazar.
  • Mavi Renkli Bölge : Bu bölümde ise eğer Logo Bordro Plus Bes katılımcıları bir sebepten ötürü sistemden çıkmak isterse (cayma, işten çıkış vb.) bitiş tarihi ve bitiş nedeni seçilir. Bunlara ek olarak bes oranı da bu bölümde yer alır.
 3.  Logo Bordro Plus Bes hesaplama işleminin ilk adımı olarak normal puantaj kartları oluşturulur. Ardından Bes kesintisi hesaplama işlemi için oluşturduğumuz puantaj ön değeri çalıştırılır. Bunu yapabilmek için bordro + işlemler + puantaj kartı üret adımları izlenir.bes kesintisi uygulaması
  •  Logo Bordro Plus Bes kesintisini hangi kurumda yapacağını ve oluşturulan puantaj ön değeri seçilerek başlat butonuna basılır.
 4. Bu işlem yapıldıktan sonra puantaj kartı içerisinde ek kesinti sekmesinden hesaplanan bes kesinti tutarı izlenebilir.bes kesintisi uygulaması

Logo Bordro Plus Bes Kesinti Tutarlarının İzlenmesi

Logo Bordro Plus Bes kesintilerini izleyebilmek için yukarıdaki işlemlerin tamamının yapılmış olması gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra personellere ait mesailer, sosyal yardımlar vb. tüm işlemleri takip edebildiğimiz tahakkuk listesi üzerinden bes kesintilerini de izleyebiliriz. Bunu yapabilmek adına tahakkuk listesi dizaynına, yapılacak olan bireysel emeklilik sistemi kesintileri için yeni bir alan eklenmeli. Logo Bordro Plus Bes kesintisini izlemek rapor dizaynı yapılmalıdır.

Not: Logo Bordro Plus Bes tanımlamaları hakkında soru sormak için iletişim formunu doldurabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*