Sql Dml ve Ddl kodları

Dml (Data Manipulation Language) kodları “Türkçe’ye veri işleme dili” olarak geçmiştir.Data Manipulation Language nedir? Sorusunun cevabı; dml kodları arasında select,insert,update delete vb. yer alır . tabloya veri girmek (insert), daha önceden girilmiş olan veriyi değiştirmek (update), istenilmeyen kayıtları silmek (delete) için kullanılır. Ddl (Data Definition Language) kodları Türkçe’ye “Veri Tanımlama Dili” olarak geçmiştir. Ddl kodları arasında create,alter,drop vb. yer alır. Dml kodları ile veritabanı içerisindeki veriler üzerinde değişiklik yapılabilir.dml

Dml Kodları :

Dml kodları ile tablolar içerisinde veriler silinebilir, değiştirilebilir yahut mevcut veriler silinebilir.

Not: Update işlemi yapılırken, aslında Sql güncelleme yapacağımız ilgili kolonunda önce delete işlemi yapar sonra insert işlemi yaparak vermiş olduğumuz update komutunu gerçekleştirir.

Select : Veritabanı içerisindeki tabloların içerisindeki verileri mantıklı bir rapor için gerekli kolonları çekmek için kullanılır.

İnsert : Tabloya yeni veri (kayıt) eklemek için kullanılır.

Update : Tabloya daha önce eklenmiş bir kaydı (tablo kolonları) güncellemek için kullanılır

Delete : Tabloya daha önce eklenmiş bir kaydı silmek için kullanılır.

Ddl Kodları :

Create (Table,Trigger,Proc vb.) : Create anahtar sözcüğü ile yeni bir yapı eklemek için kullanılır. (Örn: Create Trigger Kontrol = isimli bir trigger oluşturur)

Alter (Table,Trigger,Proc vb.) : Alter anahtar sözcüğü ile daha önce oluşturulmuş bir yapıyı değiştirme için kullanılır. (Örn: Alter Table X = X isimli tabloda değişiklik yapmamızı sağlar)

Drop (Table, Trigger,Proc vb.) : Drop anahtar sözcüğü, daha önce oluşturulmuş bir yapıyı silmeye yarar. (Örn: Drop Procedure Sp_Ekle = Sp_Ekle isimli stored procedure’ü silmeye yarar)

Not : Eğer veri tipi String ise (nchar,nvarchar vb.) değer tek tırnak arasında yazılmalıdır. (örn: ‘Furkan’)

Dml Komutları Örnekleri :

Insert işlemi (tabloya yeni veri eklemek) :

insert into tablo_adı (kolon_adı1,kolon_adı2,kolon_adı3) values (‘değer1′,değer2,’değer3’)

insert into

Update işlemi (tablodaki kolonu güncellemek) :

Update tablo_adı set kolon_adı = ‘Pezek’ where Id (kolon_adı) = 3

Update tablo_adı set kolon_adı1 = ‘Pezek’ , kolon_adı2 = 43 , kolon_adı3 = 1881 where Id (kolon_adı) = 3

Sql update

Delete işlemi (tablodaki veriyi silmek) :

Delete from tablo_adı where Id (kolon_adı) = 154

sql delete

Ddl Komutları Örnekleri :

Ddl kodlarında create,alter,drop anahtar sözcüklerinde örnek olarak trigger kullanacağım. Stored Procedure Oluşturma İçin Tıklayın

Create işlemi (yeni bir yapı oluşturmak) :

Create Trigger Trigger_Adı

On Tablo_Adı

For Insert,Update

As

kod bloğu

sql create

Alter işlemi (daha önce oluşturulmuş bir yapıyı güncellemek) : Daha önce oluşturmuş olan bir yapıyı güncellemek için kullanılır (Örn: trigger içerisindeki kod bloğunu değiştirmek için kullanılabilir).

sql alter

Drop işlemi (daha önce oluşturulmuş bir yapıyı silmek için kullanılır) :

SQL Drop