Sql Tip Dönüşümleri ve Değişkenler

Sql tip dönüşümleri sorgular içerisinde çok önemlidir, örnek vermek gerekirse aynı kolon içerisinde bir string veri ve integer veriyi birleştirmek istenirse, veri tipleri uyumsuz olduğu için Sql conversion failed when converting date and/or time from character string yahut conversion failed when converting the varchar value to data type int şeklinde hata döndürecektir, bu hatayı aşmanın yolu ise Sql tip dönüşümleri kullanılarak iki veri tipini aynı yapmakan geçer. Bunu yapabilmek adına Sql cast fonksiyonu yahut Sql convert fonksiyonu kullanılmalıdır.

conversion failed when converting date and/or time from character string

 Sql Tip Dönüşümleri İçin Kullanılabilecek Fonksiyonlar :

Örnek olarak tip dönüşümleri kullanılarak Sql tarihi sayıya çevirme işlemi yapılabileceği gibi sql sorgusunda tarih formatı şeklinde de yapılabilir.

  1.   Sql Convert Kullanımı : Covert(veri tipi , kolon adı , stil) Sql Tip Dönüşümleri
  2. Sql Cast Kullanımı : Cast(kolon adı  as veri tipi)sql cast

Sql tip dönüşümleri kullanılarak String değer ile integer değeri aynı kolonda yazdıralım (tablodaki ID kolonu ve ünvan kolonunu birleştiren sorgu) .

sql convert

Sql Değişkenler :

Sql de sorgu yazarken değişken kullanımı çok önemlidir. Özellikle trigger ve stored procedure içerisinde sıkça kullanılır. Önce değişken tanımlanır ardından değişkene değer atanır. Değişkenin içerisindeki değer sabit olabileceği gibi bir tablonun bir kolonundan gelen bir değer de alabilir.

Sql Değişken Tanımlama Sırasında İzlenmesi Gereken Adımlar :

  1. Sql değişken tanımlama t sql declare anahtar sözcüğü kullanılır ve ardından @değişken adı ve veri tipi yazılarak tanımlanır. sql sorguda değişken kullanımı
  2. Tanımlanan değişkene değer atamak için iki yöntem vardır;
    • Sql sorguda değişken kullanımı ile.sql sorgu içinde değişken
    • Değişken içerisine set anahtar sözcüğü kullanılarak değer atanabilir.sql değişken