Sql Stored Procedure

Sql stored procedure, sql’de sık kullanılan yapılardan birisidir. Sql stored procedure özellikleri arasında kere derlenir ve bundan sonraki çalıştırmalarda derlenmemesi vardır. bundan dolayı çok hızlı çalışır ve verimliliği üst düzeydedir. Sql stored procedure Türkçe’ye saklı yordam olarak geçmiştir.

Sql Stored Procedure Nedir?

Sql stored procedure Databases + veritabanı + Programmability altında tutulur. Stored procedure ne işe yarar? Sorusunun cevabı; stored procedure de aslında temel olarak düşünmek gerekirse, sabit bir dml (data manipulation language) sorgusu vardır (insert, update, delete). Bu sabit sorgunun karşısına değişkenler yazılır ve bu değişkenler, kullanıcının girmiş olduğu değerler ile dolar ve sorgu bu şekilde çalışır.

sql stored procedure kullanımı

Sql Stored Procedure Kullanımı :

Stored Procedure yazarken önce create procedure/proc anahtar sözcüğü ile başlanır ardından prosedürün adı yazılır (create procedure kullanıcı ekle), sonrasında ihtiyacımız olan değişkenler tanımlanır. Değişkenler tanımlandıktan sonra ‘as’ anahtar sözcüğü kullanılır ve sonrasında kod bloğu yazılarak işlem tamamlanır. Daha önce oluşturulmuş bir prosedür üzerinde değişiklik yapmak isteniliyorsa alter  procedure / proc anahtar sözcüğü kullanılarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra F5 tuşuna basılarak execute edilir ve yapılmış olan değişiklikler bu şekilde kayıt edilmiş olur . Daha önce oluşturulmuş bir stored procedure silinmek isteniliyorsa, drop anahtar sözcüğü kullanılarak yanına prosedür ismi yazılır ve F5 tuşuna basılarak execute edilir.

Sql Stored Procedure Örnekleri :

Not : Bu örnek içerisinde Northwind veritabanı kullanılacaktır ve örnek gereği Employees tablosuna veri ekleyen bir stored procedure yazacağız.

  1. Sorguya create procedure anahtar kelimesi ile başlıyoruz ve prosedürün ismini belirtiyoruz.sql stored procedure kullanımı
  2. Create procedure işleminden sonra ihtiyacımız kadar değişken tanımlıyoruz, değişkenleri tanımlarken öncelikle “@” işareti sonra değişken ismi yazılıp veri tipi belirlenir. sql stored procedure değişken tanımı
  3. İhtiyacımız olan değişkenleri tanımladıktan sonra ise “as” anahtar kelimesini kullanıp kod bloğumuzu yazmaya başlıyoruz. sql stored procedure
  4. Bu işlem adımları sonra erdikten sonra ise yapılması gereken f5 tuşuna yahut sol tarafta bulunan execute butonuna basılarak yazdığımız prosedür Databases + veritabanı + Programmability altına kayıt edilir.sql stored procedure insert
  5. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz prosedürü çalıştırmak için “exec” yahut “execute” anahtar sözcüğü kullanılır ve ardından prosedürün ismi yazılarak sırasıyla parametrelerin içi doldurulur ve f5 e basılır sonrasında prosedür arka tarafta çalışarak tabloya insert işlemini yapar. sql stored procedure nasıl çalıştırılır