Veritabanı ve Tablo Oluşturma

Yazacağımız Sorguları veritabanları üzerinde, tablolardaki ihtiyacımız olan kolonları raporumuzda çekeceğimiz için, öncelikle tablo ve veritabanı yapılarını öğrenmeli ardından nasıl oluşturuldukları yahut değiştirildikleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Sql tablo oluşturma işlemi kodlarla oluşturulabileceği gibi  sağ tık menüleriyle görsel olarak da yeni tablo yahut veritabanı oluşturulabilir.

Unutulmamalıdır ki her tabloda bir adet identity (ID) kolonu bulunmalıdır ve bu alan primary key (birincil anahtar) olarak belirlenmelidir. bu durum ilişkisel veritabanı için önemli bir faktördür.Sql tablo oluşturma

Örnek Veritabanı Tasarımı :

Sql tablo oluşturma esnasında primary key (birincil anahtar) oluşturmak için; databases + tables + ilgili tabloya sağ tıklanır + design seçeneğine tıklanır. açılan pencerede ilgili kolonun sol tarafındaki boşluğa sağ tıklanır ardından “set primary key” (birincil anahtar olarak belirle) seçeneğine tıklanır.

MsSql de daha önceden oluşturulmuş bir tablo üzerinde değişiklik yapmak isteniyorsa ve gerekli ayarlar yapılmadıysa saving changes is not permitted şeklinde uyarı alınır. Sql tablo oluşturma yahut değişiklik sırasında bu hata alınmak istenmiyorsa aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;

save changes is not permitted sql

 Saving changes is not permitted hatası çözümü:

Tools + Options + Designers + Prevent saving changes that require table re-creation seçeneği aktif olmamalıdır (bu seçenek varsayılan olarak aktiftir eğer tablolar üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa bu ayar değiştirilmelidir) .

ayarlar

Yeni veritabanı oluşturmak için Databases üzerine sağ tık + New Database + Açılan pencerede gerekli ayarlamalar yapılıp (veritabanı adı, boyutu,mdf ve ldf dosyalarının konumu vb.) veritabanı adı verildikten sonra tamam seçeneğine tıklanır.

yeni db

Oluşturduğumuz veritabanında Sql tablo oluşturma işlemi için veritabanını genişlettikten sonra Tables üzerine sağ tık + New + Table adımları sırasıyla izlenir.

new table

Gelen pencerede kolon adı ve veri tipini belirterek tablo yapımızı oluşturmalıyız.

Sql Tablo Oluşturma Sorgusu

Create table Ogrenci

(

ID int Identity(1,1) Not Null , —-> id alanını boş geçilemez ve otomatik artan yaptık.

Ad Nvarchar(50) ,

Soyad Nvarchar(50) ,

Adres Nvarchar(500) ,

Primary key (ID)  —-> Öğrenci tablosunun başka tablolarla ilişki kurabilmesi için Id alanını birincil anahtar yaptık.

)

Not: bu tablo üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istenirse “Alter Table” anahtar sözcüğü kullanılarak tablodaki alanlar düzenlenmelidir.

Kodlarla yeni bir veritabanı oluşturma :

Create Database Okul

Diğer özellikler (mdf,ldf dosyalarının yolu, veritabanı boyutu vb.) istenirse eklenebilir. Bu şekilde yeni veritabanı oluşturulursa ön değer özellikler ile veritabanı oluşacaktır.