Sql Aggregate Fonksiyonlar

Sql aggregate fonksiyonlar oldukça önemlidir, view oluştururken de oldukça kullanışlı olan bu fonksiyonlar sıklıkla kullanılır. Aggregate fonksiyonlar ile matematiksel işlemler yapılabilir,  sayıların en büyüğü yahut en küçüğü tespit edilebilir. Select sorgusunda birden fazla kolon varsa ve sorguda Sql aggregate fonksiyonlar kullanılıyorsa mutlaka “group by” da kullanılmalıdır aksi takdirde column is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the group by clause şeklinde hata alınacaktır.Aggregate Fonksiyonlar

it is contained in either an aggregate function

Sql Aggregate Fonksiyonlar :

Sql Sum : Sayıların yahut tablo kolonunda toplama işlemi yapar. Bu fonksiyona sql iki sütunu toplama işlemi yahut sql satır toplama işlemi de denilebilir.

Sql Avg : Sayının yahut tablo kolonunun ortalamasını alır. Örnek vermek gerekirse sql vize final ortalaması hesaplama işlemi bu fonksiyon ile yaptırılabilir.

Sql Count : Tablo kolonundaki verileri saydırır.

Sql Min : Tablo kolonundaki verilerin en küçük değerini döndürür.

Sql Max : Tablo kolonundaki verilerin en büyük değerini döndürür. Bu fonksiyona sql en yüksek değer bulma yahut sql en büyük sayıyı bulma işlemi de denilebilir.

Sql Aggregate Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır?

Sql Sum Kullanımı :

Select sum(kolon adı) from tablo_adı where koşul group by kolon adları

sql sum örnek

Sql Avg Kullanımı :

Select avg(kolon adı) from tablo adı where koşul group by kolon adları

sql avg örnek

Sql Count Kullanımı :

select count(kolon adı) from tablo adı where koşul group by kolon adları

sql count örnek

Sql Min Kullanımı :

select min(kolon adı) from tablo adı where koşul group by kolon adları

sql min örnek

Sql Max Kullanımı:

Select max(kolon adı) from tablo adı where koşul group by kolon adları

sql max örnek

Eğer bir sorguda aggregate fonksiyon varsa, bazı durumlarda where anahtar kelimesi yerine koşul için having kullanılmalıdır aksi takdirde hata alınır.

Select kolon1,sum(kolon2),kolon3 from tablo adı group by kolon1,kolon3 having Id in (1,2,3,4,5,6,7)

Having hata

Sql Having Nedir?

Where gibi koşul belirtirken kullanılan bir anahtar sözcüktür. Aggregate fonksiyonlar kullanıldığında where yerine having kullanmak, olası hataların önüne geçer.

Sql Having Kullanımı :

Bir sorgu içerisinde aggregate Fonksiyonlar fonksiyonlar kullanılıyorsa şart kısmına where yerine having anahtar kelimesi kullanılabilir.

Sql Group By Kullanımı :

Bir sorgu içerisinde Sql aggregate Fonksiyonlar kullanılıyorsa, select sorgusu içerisinde fonksiyon hariç diğer kolonları group by içerisine almak gerekir. Group by kullanımı ise şart cümlesinin ardından group by yazılarak gruplanacak kolonlar yazılır.